Hakkımızda

BÖHAK

Böbrek Hasta Haklarını Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği


Mayıs 1999 sonlarına doğru bir grup hasta ve hasta yakınları ile birlikte kurulmuş sorunlarımızı kamuoyuna duyurmak ve sorunları çözmek için Kronik böbrek hastalarının ekonomik ve sosyal statüleri ne olursa olsun kaliteli bir şekilde tedavi olma, organ nakline hazırlanma ve organ nakline kavuşma imkanlarının olduğu bir Türkiye'ye ulaşmayı hedeflemiştir. Çalışmalarımızdan kısaca bahsedecek olursak kamuoyuna hastalara karar vericilere yönelik konferanslar, paneller, kongreler, açık oturumlar,konu ile ilgili tiyatrolar gibi platformlar yapıp,parlamento,bakanlıklar,yerel yönetimler,sosyal güvenlik kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle doğrudan iletişime geçerek amaçlarımız doğrultusunda faaliyetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz..

BÖHAK:

Kamuoyunu böbrek hastalıkları konusunda aydınlatmak, böbrek bağışı yapmaya teşvik etmek, böbrek hastalarına maddi ve manevi destek sağlamak hastaların korunması ile sosyal yardım işlerini yapmak olan bir yardımlaşma derneğidir.

AMACIMIZ:
 • Kronik böbrek hastalarının kendi hakları konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması,
 • Kamuoyunun kronik böbrek hastalarının hakları ve sorunları konusunda bilgilendirilmesi,
 • Türkiye'de organ naklinin önündeki tıbbi, idari, ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılması,
 • Çeşitli nedenlerle ve özellikle de ekonomik durumları sebebiyle diyaliz hizmetine ulaşamayan hastaların sorunlarının çözülmesi,
 • Diyaliz hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve bu alandaki etik olmayan uygulamalara son verilmesi,
 • Diyaliz hizmeti alan, sosyal güvenlik kurumlarına bağlı veya yeşil kartlı hastaların önündeki gereksiz bürokratik engellerin kaldırılması,
 • Kronik böbrek hastalarının aktif çalışma hayatında yer alarak, onların üretken bir duruma getirilmesi,
 • Kronik böbrek hastalarının psikolojik ve fizyolojik rehabilitasyonlarının sağlanması,
 • Kronik böbrek hastalarının çeşitli faaliyetler yolu ile sosyal yaşama dahil edilmelerinin sağlanmasıdır.
MİSYONUMUZ:

BÖHAK' ın misyonu kronik böbrek hastalarının tıbbi, idari, hukuki, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını giderici hizmetler yaparak hastaların yaşam sürelerini ve yaşam kalitelerini arttırmaktır.

VİZYONUMUZ:

BÖHAK'ın vizyonu kronik böbrek hastalarının ekonomik ve sosyal statüleri ne olursa olsun kaliteli bir şekilde tedavi olma, organ nakline hazırlanma ve organ nakline kavuşma imkanlarının olduğu bir Türkiye'ye ulaşmaktır.

İLKELERİMİZ:
 • BÖHAK kronik böbrek hastalarını, hasta haklarının ve insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak görülür,
 • BÖHAK bütün çalışmalarını etik ilkeler doğrultusunda şeffaflık ve açıklıkla yürütür,
 • BÖHAK hastalar arsında din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, ekonomik ve sosyal statü ayrımı gözetmeksizin hizmet eder,
 • BÖHAK hastalarla ilgili bilgilerin mahremiyetine önem verir,
 • BÖHAK ürettiği çözüm önerilerinde toplumsal faydayı gözetir.